Välkommen | Verksamheten | Handledning & konsultation| Utbildning | Småbarnsliv | Kontakt
     
 

Verksamheten

Verksamheten omfattar utbildning, konsultation och handledning. Insatserna har under åren riktats till en blandad målgrupp. Främst har den dock utgjorts av personalgrupper som arbetar med bedömning, behandling och utveckling av barn, unga och deras familjer och nätverk. Även andra målgrupper inom psykiatrin, socialtjänst, behandlingshem och hälso- och sjukvården har mottagit utbildning och handledning.

Handledning och utbildning sker främst på familjepsykologisk och s k systemteoretisk grund. Den vilar även på god kännedom om allmän psykiatri (barn/vuxen) efter mer än 25 års erfarenhet från psykiatriska verksamheter. Därutöver erbjuds handledning & utbildning inom Dialektisk Beteendeterapi, DBT.

 

 

 

Peter Thunström Psykologkontext AB  | 0708-15 65 16 info@psykologkontext.se