Välkommen | Verksamheten | Handledning & konsultation| Utbildning | Småbarnsliv | Kontakt
     
  Aktuella utbildningar - översikt

1. Intensivutbildning i "Dialektisk beteendeterapi", 5+3+2 dagar (tidigare i Värnamo, numera i Malmö),
   med uppstart i oktober 2021
2
. Grundkurs i "Dialektisk beteendeterapi", 5 dagar (ta kontakt med önskemål)
3. Workshop ”Färdigheterna i DBT”, 4 x 1 dagar (Malmö)
4. Workshop för "Konsultationsteam i DBT”, 2 dagar (ta kontakt med önskemål)
5. Kurs för "Färdighetstränare i DBT”, 3 dagar (Linköping)
 


Aktuella utbildningar - information & anmälning

1. Intensivutbildning i Dialektisk Beteendeterapi, DBT (5+3+2, dvs totalt 10 dagar)
Detta är huvudutbildningen i DBT. Kursen arrangeras av Anita Linnér, legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av DBT-arbete liksom utbildning och handledning DBT. Till lärarna hör Peter Thunström, leg psykolog/leg psykoterapeut med handledarkompetens, men även Alan Fruzzetti, Ph D, och professor vid Harvard Medical School.
För uppstart 2021 klicka här

2. Grundkurs i Dialektisk Beteendeterapi, DBT (5 dagar)
Till aktuella utbildningar hör s k grundkurser i Dialektiskt Beteendeterapi, som genomförs tillsammans med Anita Linnér, legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av DBT-arbete liksom utbildning och handledning DBT. (För närvarande finns ingen DBT grundkurs planerad. Kontakta mig eller anita.linner@gmail.com  med önskemål)
 
3. Workshop: Färdigheterna i DBT (4 x 1 dagar)
Till färdighetstränare i DBT och till all personal som vill lära sig mer om färdigheterna i Dialektisk Beteendeterapi, erbjöds också kursen ”Färdigheterna i DBT”, som är en workshop om 4 fristående kursdagar. Man kan välja att gå 1, 2, 3 eller
alla 4 dagarna. F
ör en information och anmälningsblankett för en kurs i november 2021, klicka här.

4. Workshop: Konsultationsteam i DBT (2 dagar)
Ytterligare en kurs grundad i Dialektisk Beteendeterapi, utgörs av en workshop riktad till det s k konsultationsteamet.
(I dagsläget finns preliminära planer för en teamkurs som genomförs våren 2022. Information och anmälningsblankett kommer att finnas här. Kontakta mig eller anita.linner@gmail.com med
önskemål om deltagande.)


5. Kurs till färdighetstränare i DBT (3 dagar)

Tillsammans med Anita Linnér genomförs även en kurs till färdighetstränare enligt Dialektisk Beteendeterapi. Kursen håller fokus på färdighetstränarens uppgifter, roll och utmaningar. För information och anmälningsblankett till en kommande 3-dagars färdighetstränarkurs, klicka här.
 
 

Samtliga kurser här ovan kompletterar och harmonierar mycket väl med varandra, och
ger goda förutsättningar för ett kompetent DBT-arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

Peter Thunström Psykologkontext AB  | 0708-15 65 16 info@psykologkontext.se