Välkommen | Verksamheten | Handledning & konsultation| Utbildning | Småbarnsliv | Kontakt
     
 

Handledning & konsultation

Handlednings- och konsultationsuppdrag kan vara av kortare eller längre karaktär. F n har jag uppdrag som handledare till privata behandlingshem (med målgrupper från tidiga tonår upp i hög vuxen ålder), och till olika yrkesgrupper inom barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin (såväl öppen som sluten vård).
Även LSS-personal och boendestödjare inom socialtjänsten erhåller handledning.

Det är en serie olika yrkesgrupper som i dagsläget nås av företagets insatser:
Sjuksköterskor, skötare, dietister, psykologer, socionomer, socialpedagoger, beteendevetare, läkare, förskollärare, behandlingsassistenter och lärare.
 

 

 

 

 

Peter Thunström Psykologkontext AB  | 0708-15 65 16 info@psykologkontext.se