Välkommen | Verksamheten | Handledning & konsultation| Utbildning | Småbarnsliv | Kontakt
     
 

Småbarnsliv

”Småbarnsliv” är ett kanadensiskt föräldrautbildningskoncept, som riktas till föräldrar med barn i åldern 1-3 år. Det har med framgång beforskats i Kanada, liksom här utvärderats med goda resultat. En mer omfattande beskrivning av konceptet återfinns här.


 

 

 

 

 

Peter Thunström Psykologkontext AB  | 0708-15 65 16 info@psykologkontext.se